2021 жылғы 9 ақпаннан қолданысқа енгізілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышы

 

 

Мамандық коды

Мамандық  атауы

Біліктілік коды

Біліктілік атауы

 

1

06120100

Есептеу техникасы және ақпараттық желілер

(түрлері бойынша) * 

3W06120101

Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

2

07150500

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)*

3W07150501

Электргазымен дәнекерлеуші

3

07161300

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану*

 

3W07161301

Автомобиль жөндеу слесарі

 

 

3W07161302

Автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик

 

3W07161303

Автомобиль көлігін жөндеу шебері

4S07161304

Техник-механик

 

4

07161600

Ауыл шаруашылығын механикаландыру*

 

3W07161601

Жөндеуші-слесарь

 

 

3W07161603

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторист-машинисі

5

07230100

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу*

 

3W07230101

Тігінші

 

 

3W07230102

Арнайы тігінші

 

 

 

 

 

6

10130200

Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру

3W10130201

Даяшы

 

10130300

Тамақтандыруды ұйымдастыру*

3W10130301

Кондитер-безендіруші

 

 

3W10130302

Аспазшы

 

 

 

Специальности и квалификации

Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, введенный в действие с 9 февраля 2021 года

 

 

Код специальности

Наименование специальности

Код квалификации

Наименование квалификации

 

1

06120100

Вычислительная техника и информационные сети (по видам)

3W06120101

Оператор компьютерного аппаратного обеспечения

2

07150500

Сварочное дело

(по видам)

3W07150501

Электрогазосварщик

3

07161300

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

3W07161301

Слесарь по ремонту автомобилей

 

3W07161302

Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования

 

3W07161303

Мастер по ремонту автомобильного транспорта

4S07161304

Техник-механик

 

4

07161600

Механизация сельского хозяйства

3W07161601

Слесарь-ремонтник

 

3W07161603

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

5

07230100

Швейное производство

и моделирование одежды

3W07230101

Швея

 

3W07230102

Портной

 

 

 

 

6

10130200

Организация обслуживания в сфере питания

3W10130201

Официант

 

10130300

Организация питания

3W10130301

Кондитер- декоратор

 

 

3W10130302

Повар

 

 

Specialties and qualifications

 

Specialty code

Name of the specialty

Qualification code

Qualification name

06120100

Computer equipment and information networks (by type)

 

3W06120101

Computer Information Support Operator

07150500

Welding business (by type)

 

3W07150501

Electric gas welder

07161300

Maintenance, repair and operation of road transport

3W07161301

Car repair mechanic

 

3W07161302

Electrician for the repair of automotive electrical equipment

 

3W07161303

Master of automobile transport repair

 

3W07161304

Technician-mechanic

 

07161600

Mechanization of Agriculture

3W07161601

Locksmith-repairman

 

3W07161603

Tractor driver of agricultural production

 

07230100

Sewing Production and modeling of clothing

 

3W07230101

Tailor

 

3W07230102

Special tailor

 

10130200

Organization of catering services

 

3W10130201

Waiter

10130300

Catering services

3W10130301

Pastry chef-decorator

 

3W10130302

Cook

 

Колледж тарихы

1961 жылы бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысы, Келес ауданы, Ғани Мұратбаев атындағы совхозының «Көгерту» елді-мекенінде №186 кәсіптік техникалық училищесі болып ашылған.


Толығырақ