02.03.2020жыл

                  Мамандығы: 1504000- «Фермер шаруашылығы»                     № 05 сабақ кестесі

 

І к -Ф- 33(О)

 

І к-Ф-34(О)

 

ІІ к-Ф-15(О)

 

Пәннің аты

каб

Пәннің аты

каб

Пәннің

каб

1

Дене шынықтыру

-

Техника қауіпсіздігі

52

Қазақстан тарихы

33

 

Садыков, Есенбеков

 

Султанова

 

Смаилов

 

2

Қазақ әдебиеті

27

Орыс әдебиеті

26

Кәсіби ағылшын т

55/49

 

Дүйсенова

 

Курманкулова

 

Ерназарова Медетбаев

 

3

Орыс тілі

26/54

Физика

34

ЖЖЕ

23

 

Курманкулова Кудайбергенова

 

Аекеев

 

Ходжакелдиев

 

 

 

 

1

Сызу

58

Орыс тілі

26/54

Мемлекет тіл іс қ

56

 

Абдиев

 

Курманкулова Кудайбергенова

 

Бахиева

 

2

Математика

33

Қазақ тілі

34

Агрономия негізі

44

 

Айимбетова

 

Дүйсенова Б.

 

Икрамов

 

3

Техника қауіпсіздігі

52

Конс матер тану

58

Трактор құрыл

36

 

Султанова

 

Абдиев

 

Мухамеджанов

 

 

 

1

Өндірістік

 

Физика

31

Қазақстан тарихы

33

 

 

 

Аекеев

 

Смаилов

 

2

оқу

 

Ағылшын тілі

53/31

Кәсіби орыс тілі

45/26

 

 

 

Оразымбетов Серікбаева

 

Қалжігітова

Құдайбергенова

 

3

сабағы

 

Қазақ әдебиеті

34

Қоршаған орта

41

 

 

 

Дүйсенова Б.

 

Мүхамеджанов Б

 

 

 

1

Дене тәрбие

 

Өндірістік

 

Қазақстан тарихы

33

 

Садыков Есенбаев

 

 

 

Смаилов

 

2

Ағылшын тілі

53/33

оқу

 

Дене тәрбие

 

 

Оразымбетов Серікбаева

 

 

 

Садыков Есенбаев

 

3

Конс матер тану

58

сабағы

 

Мемлекет тіл іс қ

56

 

Абдиев

 

 

 

Бахиева

 

 

 

1

Математика

31

Дене тәрбие

 

Мемлекет тіл іс қ

56

 

Айимбетова

 

Садыков Есенбаев

 

Бахиева

 

2

Орыс әдебиеті

26

Математика

34

Машина тех қыз

14

 

Курманкулова

 

Айимбетова

 

Сатбаев

 

3

Физика

31

Сызу

58

Кәсіби орыс тілі

45/57

 

Аекеев

 

Абдиев

 

Қалжігітова

Құдайбергенова

 

 

 

1

АӘД

27

Дене тәрбие

 

Кәсіби орыс тілі

45/26

 

Рахимов

 

Садыков Есенбаев

 

Қалжігітова

Құдайбергенова

 

2

Физика

33

АӘД

27

Машина тех қыз

14

 

Аекеев

 

Рахимов

 

Сатбаев

 

3

Қазақ тілі

34

Математика

41

ЖЖЕ

23

 

Дүйсенова Б.

 

Айимбетова

 

Ходжакелдиев

 

 

                                  

 

 

 

Мамандығы: 1504000- «Фермер шаруашылығы»

№ 05 сабақ кестесі  02.03.2020

 

ІІ к -Ф- 16(Р)

 

 

 

 

 

Пәннің аты

каб

 

 

 

 

1

Қазақстан тарихы

55

 

 

 

 

 

Оңалбеков

 

 

 

 

 

2

Дене тәрбие

 

 

 

 

 

 

Садыков Есенбаев

 

 

 

 

 

3

Мемлекет тіл іс қ

56

 

 

 

 

 

Бахиева

 

 

 

 

 

 

1

Қазақстан тарихы

33

 

 

 

 

 

Оңалбеков

 

 

 

 

 

2

Кәсіби ағылш  тілі

45/57

 

 

 

 

 

Медетбаев Ерназарова 

 

 

 

 

 

3

Мемлекет тіл іс қ

56

 

 

 

 

 

Бахиева

 

 

 

 

 

 

1

Мемлекет тіл іс қ

56

 

 

 

 

 

Бахиева

 

 

 

 

 

2

Қазақстан тарихы

55

 

 

 

 

 

Оңалбеков

 

 

 

 

 

3

ЖЖЕ

23

 

 

 

 

 

Ходжакелдиев

 

 

 

 

 

 

1

Кәсіби орыс тілі

45/26

 

 

 

 

 

 Қалжигитова Кудайбергенова

 

 

 

 

 

2

ЖЖЕ

23

 

 

 

 

 

Ходжакелдиев

 

 

 

 

 

3

Дене тәрбие

 

 

 

 

 

 

Садыков Есенбаев

 

 

 

 

 

 

1

Қоршаған орта

50

 

 

 

 

 

Мухамеджанов

 

 

 

 

 

2

Кәсіби орыс тілі

45/31

 

 

 

 

 

Қалжігітова

Құдайбергенова

 

 

 

 

 

3

Машина тех қызмет

14

 

 

 

 

 

Сатбаев Ж

 

 

 

 

 

 

 

1

Машина тех қызмет

14

 

 

 

 

 

Сатбаев Ж

 

 

 

 

 

2

Кәсіби орыс тілі

45/26

 

 

 

 

 

Қалжігітова

Құдайбергенова

 

 

 

 

 

3

Трактор құрыл

36

 

 

 

 

 

Мухамеджанов

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 02.03.2020жыл

Мамандығы: 1201000 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,

                                                         жөндеу және пайдалану                     № 05 сабақ кестесі

 

 

І к -А- 27(Р)

 

І к -А-28(Р)

 

ІІ-Аш-20(О)

 

Пәннің аты

каб

Пәннің аты

каб

Пәннің

каб

1

Физика

31

Математика

32

Дене шынықтыру

 

 

Аликулов А

 

Муртазаева А.

 

Қожабеков

Рахимов

 

2

Қазақ тілі әдебиеті

56

Материалтану

52

Физика

31

 

Бахиева Г.

 

Султанова

 

Аликулов А.

 

3

Өндірісті автомат

46

Дүние жүзі тарихы

55

Электротехника

43

 

Мирзахметова

 

Оңалбеков

 

Сапаров 

 

 

 

1

Информатика

47/48

АӘД

27

Орыс  тілі

24/58

 

Аринов Зулпухарова

 

Бабаев

 

Абдукадирова Разыкова

 

2

Математика

32

 

 

48/46

Дене шынықтыру

 

 

Муртазаева

 

Аринов Мирзахметова

 

Қожабеков

Рахимов

 

3

Материалтану

50

Қазақстан тарихы

34

Ағылшын тілі

37/49

 

Қарабаев

 

Раймкулов Б.

 

ЖұмабековаМедетбаев 

 

 

 

1

Қазақстан тарихы

34

 

 

Орыс  тілі

26/58

 

Раймкулов Б.

 

1-6

 

Абдукадирова Разыкова

 

2

Ағылшын тілі

37/43

Өндірістік оқу

 

Физика

31

 

Жумабекова  Медетбаев

 

сабағы

 

Аликулов

 

3

Сызу

24

 

 

Дене шынықтыру

 

 

Аденбеков

 

 

 

Қожабеков

Рахимов

 

 

1

Автом құр тех қызм

24

 

 

Дене шынықтыру

 

 

Турсунбаев

 

1-6

 

Қожабеков

Рахимов

 

2

АӘД

27

Өндірістік оқу

 

Қазақ тілі әдебиеті

25

 

Бабаев

 

сабағы

 

Бабашова

 

3

Дүние жүзі тарихы

55

 

 

Физика

31

 

Оңалбеков

 

 

 

Аликулов

 

 

1

 

 

Сызу

24

Орыс тілі

54/57

 

1-6

 

Аденбеков

 

Разыкова Абдукадирова

 

2

Өндірістік оқу

 

Өндірісті автомат

46

Физика

32

 

сабағы

 

Мирзахметова

 

Аликулов

 

3

 

 

Автом құр тех қызм

43

Дене шынықтыру

 

 

 

 

Турсунбаев

 

Қожабеков

Рахимов

 

 

1

 

 

Физика

31

Орыс тілі

54/32

 

1-6

 

Аликулов А.

 

Абдукадирова Разыкова

 

2

Өндірістік оқу

 

Мемлекет тіл іс қағ

56

Физика

31

 

сабағы

 

Бахиева

 

Аликулов

 

3

 

 

Ағылшын тілі

37/53

Дене шынықтыру

 

 

 

 

Жумабекова Медетбаев

 

Қожабеков

Рахимов

 

 

 

 

 

Мамандығы: 1201000 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,

                                                     жөндеу және пайдалану                       

№ 05 сабақ кестесі      02.03.2020ж

 

ІІк -А- 21(Р)

 

ІІ к -А-22(Р)

 

1 жыл 10 ай –

А – 31(Р)  1к

 

Пәннің аты

каб

Пәннің

каб

Пәннің аты

каб

1

Автом тех қызмет

14

Мемлекеттік тіл іс қ

25

Кәсіби ағыл  тілі

58/37

 

Сатбаев

 

Бабашова

 

Медетбаев Ерназарова

 

2

Дене шынықтыру

-

Металдар технолог

58

Дене тәрбие

 

 

ТоқболатовБердибаева

 

Абдиев

 

Қожабеков

Рахимов

 

3

Физика

31

Сызу

14

Қазақстан тарихы

33

 

Аликулов А.

 

Сатбаев

 

Смаилов

 

 

 

1

Дене шынықтыру

-

Сызу

14

Кәсіби ағылш тілі

42/33

 

ТоқболатовБердибаева

 

Сатбаев

 

Медетбаев

Ерназарова

 

2

Қазақ тілі әдебиеті

25

Автомобиль құрыл

24

Қазақстан тарихы

33

 

Бабашова

 

Аденбеков

 

Смаилов А

 

3

Физика

31

Автом техн қызмет

24

Дене тәрбие

 

 

Аликулов А.

 

Аденбеков

 

Қожабеков Рахимов

 

 

 

1

Автом техн қызмет

14

Автомобиль құрыл

24

Кәсіби ағылш тілі

52/49

 

Сатбаев

 

Аденбеков

 

Медетбаев Ерназарова

 

2

Дене шынықтыру

-

Металдар технолог

58

Дене тәрбие

 

 

ТоқболатовБердибаева

 

Абдиев

 

Қожабеков Рахимов

 

3

Қазақ тілі әдебиеті

25

Дене шынықтыру

 

Кәсіби орыс тілі

45/54

 

Бабашова

 

Шаухан Байшырақов

 

Қалжигитова

Абдукадирова

 

 

1

Ағылшын тілі

37/42

Мемлекеттік тіл іс қ

25

1-6

 

 

Медетбаев Жумабекова

 

Бабашова

 

Өндірістік оқу

 

2

Орыс тілі

46/58

Дене шынықтыру

 

 

 

 

Абдукадирова Разыкова

 

Шаухан Байшырақов

 

 

 

3

Дене шынықтыру

-

Автом техн қызмет

24

 

 

 

ТоқболатовБердибаева

 

Аденбеков

 

 

 

 

 

1

Физика

31

Сызу

14

1-6

 

 

Аликулов

 

Сатбаев

 

Өндірістік оқу

 

2

Орыс тілі

54\57

Автом техн қызмет

24

 

 

 

Разыкова Абдукадирова

 

Аденбеков

 

 

 

3

Дене шынықтыру

 

Қолданбалы информ

47

 

 

 

ТоқболатовБердибаева

 

Зулпухарова

 

 

 

 

 

1

Дене шынықтыру

 

Автомобиль құрыл

24

1-6

 

 

ТоқболатовБердибаева

 

Аденбеков

 

Өндірістік оқу

 

2

Қазақ тілі

25

Металдар технолог

58

 

 

 

Бабашова

 

Абдиев

 

 

 

3

Орыс тілі

54/58

Қолданбалы информ

47

 

 

 

Разыкова Абдукадирова

 

Зулпухарова

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Мамандығы: 1201000 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,

                          жөндеу және пайдалану №05  сабақ кестесі                       02.03.2020ж

 

1 жыл 10 ай –

А – 25(Р)  ІІк дуаль

 

 

 

 

 

Пәннің аты

каб

 

 

Пәннің

каб

1

ЖЖЕ

23

 

 

 

 

 

Ходжакелдиев

 

 

 

 

 

2

ЖЖЕ (прак)

23

 

 

 

 

 

Ходжакелдиев

 

 

 

 

 

3

Дене тәрбие

 

 

 

 

 

 

Бердібаева

Тоқболатов

 

 

 

 

 

 

 

1

ЖЖЕ

23

 

 

 

 

 

Ходжакелдиев

 

 

 

 

 

2

ЖЖЕ (прак)

23

 

 

 

 

 

Ходжакелдиев

 

 

 

 

 

3

Дене тәрбие

 

 

 

 

 

 

Бердібаева

Тоқболатов

 

 

 

 

 

 

 

1

1-6

 

 

 

 

 

 

Өндірістік оқу

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1-6

 

 

 

 

 

 

Өндірістік оқу

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1-6

 

 

 

 

 

 

Өндірістік оқу

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1-6

 

 

 

 

 

 

Өндірістік оқу

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Мамандығы: 1211000 «Тігін өндірісі және киімдерді модельдеу»

                                                       № 05  сабақ кестесі                    02.03.2020ж.

 

І к -Т- 36(О)

 

ІІ к-Т-18(О)

 

 

 

Пәннің аты

каб

Пәннің аты

каб

 

 

1

Ағылшын тілі

53/23

Электротехника

56

 

 

 

Оразымбетов

Серікбаева

 

Аекеев Б

 

 

 

2

Физика

36

Дене тәрбие

 

 

 

 

Аекеев Б

 

Байшырақов Б.Шаухан А.

-

 

 

3

Дене тәрбие

 

Тігін өндір технолог

46

 

 

 

Байшырақов

Шаухан

 

Қонысбаева Ж

 

 

 

 

 

1

Дене тәрбие

-

Тігін бұйым матер

35

 

 

 

Байшырақов

Шаухан

 

Дәрібаева

 

 

 

2

Дүние жүзі тарихы

55

Мемлекет тіл іс қағаз

35

 

 

 

Оңалбеков

 

Бахиева

 

 

 

3

Физика

35

Кәсіби ағылш тілі

52/37

 

 

 

Аекеев Б

 

Ерназарова Ж

Серікбаева

 

 

 

 

 

1

Информатика

46\47

Кәсіби орыс тілі

45/54

 

 

 

Мирзахметова Мамбетов

 

Қалжигитова  Кудайбергенова

 

 

 

2

Қазақ әденбиеті

25

Дене тәрбие

 

 

 

 

Бабашова Т

 

Шаухан

Байшырақов

 

 

 

3

Математика

32

Физика

31

 

 

 

Айимбетова Р

 

Аекеев

 

 

 

 

 

1

Ағылшын тілі

53/32

Тігін бұйым матер

35

 

 

 

Оразымбетов Серікбаева

 

Дәрібаева

 

 

 

2

Орыс әдебиеті

45

Электротехника

35

 

 

 

 Құдайбергенова

 

Аекеев

 

 

 

3

АӘД

42

Кәсіби этика

46

 

 

 

Рахимов

 

Қожабеков

 

 

 

 

 

1

Орыс тілі

26/45

Дене тәрбие

 

 

 

 

 Құдайбергенова

Құрманкулова

 

Шаухан

Байшырақов

 

 

 

2

Химия

42

Кәсіби ағылш тілі

37/53

 

 

 

Ташкенбаева

 

Ерназарова

Серікбаева

 

 

 

3

Биология

27

Тігін өндіріс технол

35

 

 

 

Садыкова

 

Қонысбаева Ж

 

 

 

 

 

1

Математика

34

Электротехника

46

 

 

 

Айимбетова Р

 

Аекеев Б

 

 

 

2

Қоғам тану

34

Кәсіби этика

55

 

 

 

Раймкулов

 

Қожабеков

 

 

 

3

Қазақ тілі

25

Мемлекет тіл іс қағаз

56

 

 

 

Бабашова Т

 

Бахиева

 

 

 

                                  

 

                                             

 

                                                 

Мамандығы: 1304000 –Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

                                                          № 05 сабақ кестесі                               02.03.2020жыл

 

І к -О- 29(Р)

 

ІІ к –О- 23(О)

 

1 жыл 10 ай –

О-26(О)

 

Пәннің аты

каб

Пәннің аты

каб

Пәннің

каб

1

Информатика

46/47

Дене тәрбие

 

Интернет технолог

48

 

Зулпухарова

Мирзахметова

 

Шаухан Байшырақов

 

Аринов

 

2

Орыс әдебиеті

57

Қолдан бағд пакеті

47

Алгоритм бағдар

46

 

Разыкова

 

Зулпухарова

 

Мирзахметова

 

3

Математика

32

Компьютер график

48

Үшөлшемді  графи

47

 

Мұртазаева А

 

Аринов

 

Зулпухарова

 

 

 

1

Еңбек қорғау

52

Мемлекет тіл іс қағ

25

Өндірістік

 

 

 

 

Бабашова

 

 

 

2

Орыс тілі

45/57

Дене тәрбие

 

оқу

 

 

Разыкова Қалжигитова

 

Шаухан Байшырақов

 

 

 

3

Математика

32

Алгоритмдеу

46

сабағы

 

 

 

 

Мирзахметова

 

 

 

 

 

1

Компью тех бағд қам

48

Мемлекет тіл іс қағ

25

Үшөлшемді  графи

47

 

Аринов

 

Бабашова

 

Зулпухарова

 

2

Қазақстан тарихы

34

Кәсіби орыс тілі

54/57

Интернет технолог

48

 

Раймкулов

 

Разыкова Абдукадирова

 

Аринов

 

3

Қазақ тілі

25

Обьек бағ бағд

46

Бағдар қамтам ету

47

 

Шынаев

 

Мирзахметова

 

Зулпухарова

 

 

 

1

Компью техн аппарат

48

Кәсіби орыс тілі

54/57

Үшөлшемді  графи

47

 

Аринов

 

Разыкова Абдукадирова

 

Зулпухарова

 

2

Физика

31

Кәсіби ағылш тілі

37/44

Интернет технолог

48

 

Аликулов

 

Жумабекова Медетбаев

 

Аринов

 

3

Қазақстан тарихы

34

Компьютер график

48

Үшөлшемді  графи

47

 

Раймкулов

 

Аринов

 

Зулпухарова

 

 

 

1

АӘД

27

Қолдан бағд пакеті

47

Интернет технолог

48

 

Бабаев

 

Зулпухарова

 

Аринов

 

2

Дене тәрбие

 

Компьютер график

48

Үшөлшемді  графи

47

 

Тоқболатов Бердібаева

 

Аринов

 

Зулпухарова

 

3

Ағылшын тілі

37/42

Кеңселік қосымша

46

Интернет технолог

48

 

Жумабекова

Ерназарова

 

Мирзахметова

 

Аринов

 

 

 

1

Қазақ әдебиеті

25

Компьютер график

48

Үшөлшемді  графи

47

 

Шынаев

 

Аринов

 

Зулпухарова

 

2

Дене тәрбие

 

Жоғары дискр мат

47

Интернет технолог

48

 

Тоқболатов Бердібаева

 

Зулпухарова

 

Аринов

 

3

Химия

42

Кеңселік қосымша

46

Дене тәрбие

-

 

 Ташкенбаева

 

Мирзахметова

 

Тоқболатов Бердібаева

 

               

                                  

  

 

 

 

 

 

                                

Мамандығы: 1114000 – Дәнекерлеу ісі       № 05сабақ кестесі       02.03.2019ж

 

 

І к -Д- 35(О)

 

ІІ к -Д-17(О)

 

1ж10ай-Д-32(Р)

 

Пәннің аты

каб

Пәннің аты

каб

Пәннің аты

каб

1

Сызу

44

Мемлекеттік тіл іс қ

36

Дене тәрбие

 

 

Икрамов

 

Бахиева Г

 

Асанов Тоқболатов

 

2

Арнайы технолог

36

Кәсіби орыс тілі

45/54

Сызу

44

 

Туктибаев А

 

Кудайбергенова

Калжигитова

 

Икрамов

 

3

Қазақ тілі әдеб

25

Кәсіби ағылшын тілі

52/37

Арнайы технология

36

 

Бабашова

 

Жұмабекова Серікбаева

 

Туктибаев

 

 

 

1

Информатика

46/27

Кәсіби ағылш тілі

53/37

Арнайы технология

36

 

Мирзахметова Мамбетов

 

Серікбаева жүмабекова 

 

Туктибаев

 

2

Физика

31

Кәсіби орыс тілі

36/45

Электротехника

31

 

Аекеев Б

 

Қалжигитова Қудайбергенова

 

Аликулов А

 

3

География

41

Дене тәрбие

-

Компьютер техника

47

 

Садыкова С

 

Шаухан Байшырақов

 

Зулпухарова

 

 

1

Ағылшын тілі

53/55

Дене тәрбие

-

1-6

 

 

Серікбаева Оразымбетов

 

Шаухан Байшырақов

 

өндірістік оқу

 

2

Химия

42

Мемлеке тіл іс қағаз

56

 

 

 

Ташкенбаева

 

Бахиева

 

 

 

3

Орыс тілі

26/57

Кәсіби ағылш тілі

53/37

 

 

 

Курманкулова Кудайбергенова

 

Серікбаева Жұмабекова

 

 

 

 

 

1

Қоғамтану

34

Дене тәрбие

 

Электротехника

31

 

Раймкулов

 

Байшырақов Б.  Шаухан А

 

Аликулов

 

2

АӘД

42

Мемлеке тіл іс қағаз

56

Компьютер техника

47

 

Рахимов

 

Бахиева

 

Зулпухарова

 

3

Дене тәрбие

-

Кәсіби ағылш тілі

53/26

Арнайы технология

36

 

Шаухан Байшырақов

 

Серікбаева Жұмабекова

 

Туктибаев

 

 

 

1

Өндірістік

 

Кәсіби орыс тілі

45/54

Кәсіби ағылшын

37/25

 

 

 

Кудайбергенова

Калжигитова

 

Медетбаев Ерназарпова

 

2

оқу

 

Дене тәрбие

-

Арнайы технология

36

 

 

 

Шаухан Байшырақов

 

Туктибаев

 

3

сабағы

 

Мемлеке тіл іс қағаз

56

Электротехника

31

 

 

 

Бахиева

 

Аликулов

 

 

 

1

Қазақстан тарихы

33

Кәсіби ағылшын тілі

37/53

Еңбек қорғау

58

 

Смаилов

 

Жұмабекова Серікбаева

 

Абдиев

 

2

Математика

36

Дене тәрбие

 

Сызу

44

 

Айимбетова Р

 

Байшырақов Б.  Шаухан А

 

Икрамов

 

3

Дүние жүзі тарихы

55

Кәсіби орыс тілі

45/54

Электротехника

31

 

Оңалбеков

 

Кудайбергенова

Калжигитова

 

Аликулов

 

                                

 

 

 

 

 

 

Аспаз              № 05 сабақ кестесі                            02.03.2020ж.

 

 

Кондитер-30

 

     Аспаз-19

 

 

 

 

Пәннің аты

каб

Пәннің аты

каб

Пәннің

каб

 

1    

Қазақ   Қазақ  әдебиеті  

34

Кәсіби орыс тілі

26/57

 

 

 

 

Шынаев Н

 

Құрманкулова Разыкова

 

 

 

 

2

География

41

Кәсіби ағылшын тілі

37/52

 

 

 

 

Садыкова

 

Жумабекова Серікбаева

 

 

 

 

3

Орыс тілі

45/57

Тамақ дайын технолог

49

 

 

 

 

Разыкова Қалжигитова

 

Нұрмағанбет

 

 

 

 

 

 

 

1

Физика

32

Тамақ дайын технолог

49

 

 

 

 

Аликулов

 

Нұрмағанбет

 

 

 

 

2

Дене тәрбие

-

Кәсіби ағылш тілі

37/53

 

 

 

 

Тоқболатов Бердібаева

 

Жұмабекова Серікбаева

 

 

 

 

3

Қоғамтану

55

Кәсіби орыс тілі

26/57

 

 

 

 

Оңалбеков

 

Құрманкулова Разыкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Дүние жүзі тарихы

55

Өндірістік

 

 

 

 

 

Оңалбеков Н

 

 

 

 

 

 

2

Тамақ дайын техн

49

оқу

 

 

 

 

 

Нұрмағанбет

 

 

 

 

 

 

3

Дене тәрбие

 

 

 

 

 

 

 

Тоқболатов Бердібаева

 

сабағы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Математика

32

Тамақ дайын технолог

49

 

 

 

 

Мұртазаева А

 

Нұрмағанбе т

 

 

 

 

2

Қазақстан тарихы

34

Тұтыну қызмет көрсет

49

 

 

 

 

Раймкулов

 

Нұрмағанбе т

 

 

 

 

3

Қазақ тілі

43

Қазақстан тарихы

33

 

 

 

 

Шынаев

 

Смаилов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Химия

42

Тұтыну қызмет көрсет

49

 

 

 

 

Ташкенбаева

 

Нұрмағанбет

 

 

 

 

2

Ағылшын тілі

25/37

Калькуляция

43

 

 

 

 

Жүмабекова Медетбаев

 

Тиллабекова

 

 

 

 

3

Тамақтану физиолог

49

Дене тәрбие

-

 

 

 

 

Нұрмағанбет

 

Шаухан Байшырақов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Математика

32

Калькуляция

43

 

 

 

 

Мұртазаева А

 

Тиллабекова

 

 

 

 

2

              Ағылшын тілі

37/26

Тамақ дайын технолог

49

 

 

 

 

Жұмабекова Медетбаев

 

Нұрмағанбет

 

 

 

 

3

АӘД

27

Қазақстан тарихы

33

 

 

 

 

 Бабаев

 

Смаилов